POZPS Białystok

Podlaski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej

Opłaty sędziowskie

2017-10-28

Obowiązuje od 01 Listopada 2016r.

    I - pom. II - pom. III - pom. MENIS DO 5-8 MENIS
>8
MENIS DO 5 GŁ MENiS do 5 GŁ MENiS do 5-8 GŁ MENiS >8
1 Wynagr.brutto 140,00 130,00 80,00 60,00 75,00 90,00 85,00 110,00 160,00
2 Koszty uzysk.przychodu 20% z poz.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Podstawa opodatkowania (1-2) 140,00 130,00 80,00 60,00 75,00 90,00 85,00 110,00 160,00
4 Podatek 18% z poz.3 25,00 23,00 14,00 11,00 14,00 16,00 15,00 20,00 29,00
5 Do wypłaty (1-4) 115,00 107,00 66,00 49,00 61,00 74,00 70,00 90,00 131,00