POZPS Białystok

Podlaski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej

Władze POZPS Białystok

2 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Siatkowej wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną POZPS na lata 2016-2020.

Zarząd

Dariusz Jaworowski
prezes Zarządu
Marek Klimaszewski
wiceprezes do spraw rozgrywek i dyscypliny
Sebastian Grzegorek
wiceprezes, przewodniczący Wydziału Szkolenia
Mirosław Beń
przewodniczący Wydziału Sędziowskiego
Tomasz Zdański
koordynator siatkówki plażowej
Tomasz Mnich
koordynator minisiatkówki
Witold Kaczmarek
sekretarz, członek Zarządu
Mirosław Skawski
członek Zarządu
Joanna Szeszko
członek Zarządu
Kamil Krysiuk
członek Zarządu
Tomasz Wiszyński
członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Gałaszewska
przewodnicząca KR
Anna Piech
członek KR
Bartosz Tomczyk
członek KR