POZPS Białystok

Podlaski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej

Opłaty w POZPS Białystok

2020-07-14

uchwała Zarządu POZPS Białystok z 01.07.2019 r

1 Licencja klubowa 200zł
2 Licencja trenera/instruktora po kursie unifikacyjnym POZPS. 100zł
3 Licencja trenera/instruktora bez kursu unifikacyjnego POZPS* (nie dotyczy trenerów, którzy prowadzą zespoły szczebla centralnego i zaliczyli odpowiedni kurs unifikacyjny prowadzony przez WS PZPS Warszawa). 500zł
4 Licencja zawodnicza (również przy zmianie barw klubowych w województwie):
- senior 40zł
- junior i kadet 20zł
- młodzik 10zł
- mini siatkówka 20zł
5 Licencje zawodnicze przy zmianie barw klubowych do lig centralnych. 100zł
6 Opłata za grę w 3. lidze na certyfikacie FIVB. 200zł
7 Wyrejestrowanie zawodnika z okręgu. 100zł
8 Wyrejestrowanie z okręgu zawodniczki/ka objętej/ego w sezonie 2016/2017,2017/2018 szkoleniem w kadrach wojewódzkich. 500zł
9 Opłata za certyfikat przy wypożyczeniu zawodnika na jeden sezon poza POZPS Białystok. 100zł
10 Opłata za certyfikat przy wypożyczeniu zawodnika na jeden sezon na terenie POZPS Białystok.Opłata za certyfikat przy wypożyczeniu zawodnika na jeden sezon na terenie POZPS Białystok. jak za licencję
11 Ryczałty za sędziowanie:
- 3. liga – sędzia 1. i 2. 130zł
- 3. liga – sędzia sekretarz 80zł
- 3. liga – sędzia główny-sekretarz 130zł
- rozgrywki młodzieżowe wg stawek MS
12 Opłata za wycofanie zespołu z rozgrywek (po opracowaniu terminarza na dany sezon ) 500zł
13 Opłata za oddanie meczu walkowerem 300zł
14 Zmiana terminu rozgrywania spotkania bez zgody POZPS w Białymstoku (nie dotyczy meczów ze zgodą wydziału i zainteresowanych klubów) 100zł
15 Kaucja za wniesienie protestu 200zł

Ewidencja zawodników (w tym w odniesieniu do licencji) jest prowadzona w elektronicznym Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS.

Do wniosku o licencje trenerów/instruktorów dołączyć należy kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie uprawnień.

Kluby nie mające licencji klubowej do wniosku winni dołączyć kopię wpisu do rejestru (w starostwie lub KRS) oraz kopię statutu.