POZPS Białystok

Podlaski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej

Informacja

2016-05-07

Informuję, iż posiedzenie zarządu POZPS odbędzie się 09.05.2016 r. o godz. 16.00. w Szkole Podstawowej nr 2 w Monkach przy ul. Tysiąclecia 17. Obecność obowiązkowa wszystkich, także członków komisji rewizyjnej.

Sprawy do omówienia:

  1. Podpisanie przez wszystkich członków zarządu oświadczeń woli o byciu w zarządzie, związanych ze złożeniem wniosku o nadanie krs, aby była możliwość wykonywania operacji finansowych.
  2. Ustalenie terminarzu siatkówki plażowej.
  3. Ustalenie systemu rozgrywek w nadchodzącym sezonie.


Dariusz Jaworowski