POZPS Białystok

Podlaski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej

27. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce

2021-08-04

Komunikat nr 1

27. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving, Gliwice 26-28 sierpnia 2021

 1. Miejsce i termin turnieju:

27. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving zostanie rozegrany w dniach 26-28 sierpnia 2021 w Gliwicach, w Arenie Gliwice przy ul. Akademickiej 50.

 1. Zasady rozgrywania turnieju:

W turnieju minisiatkówki uczestniczą dwa pierwsze zespoły z każdego Finału Wojewódzkiego KINDER Joy of moving w danej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców:

 • U-11 „dwójki” – urodzeni w roku 2010 i młodsi, 
 • U-12 „trójki” – urodzeni w roku 2009 i młodsi, 
 • U-13 „czwórki” – urodzeni w roku 2008 i młodsi.

Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami i zasadami gry zawartymi w dokumencie „Regulamin Rozgrywek Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców o Puchar KINDER Joy of Moving ”, zatwierdzonymi przez Wydział ds. Młodzieży oraz Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, dostępny na stronie: http://www.minisiatkowka.pl/file/uploads/regulamin-rozgrywek-w-minisiatkowce-dziewczat-i-chlopcow-kinder-joy-of-moving_3.pdf

 1. Zgłoszenia:

Trenerzy dokonują zgłoszeń swoich zespołów na stronie https://kinderzgloszenia.szps.pl/ oraz  https://pzps-rejestracja.pl/minisiatkowka od 4 sierpnia do 18 sierpnia 2021 roku. W wyjątkowych sytuacjach związanych z problemami z rejestracją, zgłoszenia zespołu, który nie posiada licencji w WZPS, akceptowana jest rejestracja na podstawie listy zatwierdzonej przez WZPS. 

Rejestracja jest możliwa tylko w przypadku wprowadzenia wszystkich danych tj:

 • danych zawodniczek i zawodników (imiona i nazwiska, zdjęcia, rozmiary koszulek, numery na koszulkach meczowych);
 • imię i nazwisko trenera/opiekuna, numer telefonu, adres email, zdjęcie;
 • danych dotyczących zakwaterowania i wyżywienia oraz dane do faktury w przypadku korzystania z oferty Organizatora.

Wymogi wobec wgrywanego zdjęcia do Identyfikatorów:

Zdjęcia zawodniczek i zawodników oraz trenerów, które są potrzebne w celu przygotowania identyfikatora, powinny być w formacie kwadratowym o wymiarach min. 600 x 600 pixeli lub większe, zapisane w formacie JPG. Uwaga: bez wgranych zdjęć przesłanie zgłoszenia nie jest możliwe!

 1. Dokumenty:

Zawodniczki, zawodnicy, trener uczestniczący w 27. Wielkim Finale Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving powinni posiadać:

 • aktualne badania lekarskie;
 • formularz zgłoszeniowy do Ogólnopolskich Mistrzostw o Puchar KINDER Joy of moving (zał. nr 1);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dla osoby niepełnoletniej (zał. nr 2);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dla osoby pełnoletniej (zał. nr 3);
 • legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Załączniki zostaną rozesłane do wszystkich WZPS-ów oraz dostępne będą na stronie: https://www.minisiatkowka.pl/

WAŻNE! Ze względów technicznych weryfikacji dokumentów zawodniczek i zawodników dokonują macierzyste WZPS-y. Weryfikacji dokonują koordynatorzy lub wskazane przez nich osoby poświadczając ten fakt na formularzu weryfikacji (Zał. nr 1). Trener (opiekun) podczas turnieju finałowego w Gliwicach może w każdej chwili zostać poproszony o przedstawienie powyższych dokumentów. Brak dokumentów skutkuje wykluczeniem z rozgrywek. Weryfikacja w macierzystych WZPS-ach nie zwalnia z obowiązku posiadania przez zawodniczki i zawodników wymienionych dokumentów oraz dokumentu tożsamości.

UWAGA! W przypadku wpłynięcia uzasadnionego protestu, dokumenty tożsamości zawodniczek i zawodników będą weryfikowane przez osoby uprawnione. W przypadku braku ważności badań lekarskich lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, zespół nie zostaje dopuszczony do rozgrywek lub zostaje zdyskwalifikowany. Organizatorzy proszą o uważne sprawdzenie dokumentów, ponieważ błąd weryfikatora z macierzystego WZPS-u może skutkować dyskwalifikacją zespołu.

 1. Przyjazd i akredytacja zespołów:
  1. Przyjazd zespołów do Gliwic odbywa się w dniu 25.08.2021r. (środa) od godziny 15.00.
  2. Akredytacja – Biuro zawodów w Arenie Gliwice, ul. Akademicka 50, czynne będzie od godziny 15.00 do 20.00. W tych godzinach możliwy będzie odbiór identyfikatorów i pakietów startowych przez przedstawicieli zespołów (2 osoby z każdego województwa), wskazane przez WZPS.
  3. Weryfikacja zespołów – Sędziowie Główni będą przeprowadzać weryfikację dokumentacji 25 sierpnia 2021 roku w Biurze zawodów w Arenie Gliwice, ul Akademicka 50, od godziny 15.00 do 20.00
  4. Noclegi uczestników turnieju można zarezerwować w:
 • Akademiki Politechniki Śląskiej,
 • Hotel DIAMENT (Zabrze),
 • Hotel IBIS (Zabrze),
 • Hotel MIKULSKI (Gliwice),
 • Hotel Diament Katowice.

Rezerwacja zostanie potwierdzona po wpłacie należności na konto:

Volley-SM MBank 56 1140 2004 0000 3302 5008 4414

 1. Koszty pobytu zespołów (koszty za 1 uczestnika)
 • Nocleg z pełnym wyżywieniem w Akademikach – koszt 115 zł za dobę (od kolacji 25.08 do obiadu 28.08)
 • Nocleg z pełnym wyżywieniem w hotelach – koszt 150 zł za dobę (od kolacji 25.08 do obiadu 28.08)
 • Obiady – pakiet 3 dni 90 zł (w dniach 26.08 – 28.08)
 • Dopłata do pokojów 1 osobowych – 60 zł dobę.

Nie ma możliwości zamawiania wyżywienia lub zakwaterowania w pojedyncze dni!

 1. System rozgrywek 27. Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving
  1. System rozgrywek 27. Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving zostanie umieszczony na stronach: https://www.minisiatkowka.pl/
 2. Zasady porządkowe i bezpieczeństwo w trakcie zawodów:

Uprawnienia do wejścia na plac gier otrzymują wyłącznie:

 • zawodniczki i zawodnicy oraz trenerzy (opiekunowie) – akredytowani przy zgłoszeniu - jeden na każdy zespół na podstawie imiennych identyfikatorów;
 • sędziowie, organizatorzy, goście, VIP-y - na podstawie imiennych identyfikatorów;
 • służby porządkowe, służby medyczne.

Podczas rozgrywania meczu wszystkie identyfikatory zawodniczek i zawodników biorących udział w grze, obligatoryjnie muszą zostać powierzone sędziemu drugiemu (sędziemu sekretarzowi). Natomiast pomiędzy spotkaniami, identyfikatory powinny być zawieszone na szyjach członków zespołów. Wszystkie inne osoby będą mogły oglądać turniej wyłącznie z miejsc na trybunie Areny Gliwice. 

Identyfikatory zostaną wydane w trakcie akredytacji, na podstawie aktualnych zweryfikowanych „Formularzy zgłoszeniowych” oraz dostarczonych za pomocą formularza internetowego zdjęć.

UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zespołu, jeśli identyfikator należący do członka zespołu zostanie przekazany osobom trzecim, spoza drużyny.  

 1. Harmonogram turnieju:

Szczegółowy harmonogram i regulamin turnieju zostanie podany na stronie internetowej: https://www.minisiatkowka.pl/

 1. Ważne informacje dotyczące turnieju udzielają:

Dyrektor Turnieju - Sebastian Michalak smichalak@pzps.pl 501 401 391
Sędzia Główny Turnieju Dziewcząt – Henryk Darocha darocha@wp.pl 603 776 000
Sędzia Główny Turnieju Chłopców – Wiesław Cieślik ciesiu@poczta.onet.pl 501 725 440
Biuro Zawodów – Paulina Boś kinder2021@szps.pl 785 939 280
Koordynator ds. zakwaterowania i wyżywienia – Daria Kowalczyk kinder2021.noclegi@szps.pl 509 916 688 


Z poważaniem,
Sebastian Michalak
Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Śląskiego Związku Piłki Siatkowej

Otrzymują:
WZPS-y
Koordynatorzy projektu
PZPS
a/a