POZPS Białystok

Podlaski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej

Do pobrania

Ogólnopolskie Mistrzostwa o Puchar KINDER joy o moving. Sezon 2021/22:

  • Formularz zgłoszeniowy Dokument *.doc plik *.doc
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dla osoby pelnoletniej Dokument *.doc plik *.doc
  • Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział dziecka Dokument *.doc plik *.doc

Statut Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Siatkowej w Białymstoku

Procedury Covid-19:

  • Ankieta Covid-19 Dokument *.doc plik *.doc
  • Oświadczenie o stanie zdrowia zespołu Dokument *.doc plik *.doc
  • Oświadczenie rodzica / opiekuna Dokument *.doc plik *.doc
  • Procedura dotycząca składania wniosku do Wydziału Rozgrywek POZPS o przełożenie meczu z urzędu w przypadku kwarantanny lub izolacji z powodu zakażania COVID-19 w klubie. Dokument *.doc plik *.doc

Regulamin Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych:

 

Zgłoszenia zespołów do rozgrywek na sezon 2018/2019

 
 

Aktualne przepisy dotyczące wypożyczenia i transferów zawodników oraz przepisy organizacyjne PZPS

Do pobrania: